ONCOscanner

Nowoczesna śródoperacyjna sonda onkologiczna

Sonda onkologiczna ONCOscanner to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające śródoperacyjne rozpoznawanie pobranych tkanek, w szczególności podczas chirurgicznych zabiegów usunięcia raka piersi

Wysoka precyzja

Skuteczność sondy potwierdzona w badaniach klinicznych przeprowadzonych na kilkuset pacjentach

Informacja w czasie rzeczywistym

Jedyne urządzenie pozwalające na śródoperacyjną ocenę marginesów zdrowej tkanki

Użyteczność

Ergonomia urządzenia oraz łatwość interpretacji wyników dopasowane do warunków pracy chirurga

Niezawodność

Dopracowana i wielokrotnie testowana konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów

Jak działa sonda ONCOscanner?

Sonda to urządzenie, którego wskazania są związane z właściwościami elektrycznymi (w szczególności przenikalnością i przewodnictwem) odróżniającymi tkanki zdrowe i nowotworowe. W przypadku nowotworu piersi, zdrowa tkanka przypomina swoimi właściwościami dielektrycznymi tkankę tłuszczową, a chora tkanka piersi przypomina tkankę mięśniową.

Czy sonda odróżnia tylko zdrowe i chore tkanki piersi?

Metoda działa w miejscach, w których tkankę zdrową i chorą cechuje duża różnica właściwości elektrycznych. W przypadku człowieka sytuacje takie zdarzają się m.in. w przypadku nowotworów piersi, miażdżycy (zwapnienie blaszki miażdżycowej) lub zmienionych nowotworowo węzłów chłonnych (w tym tzw. węzłów wartowniczych pobieranych w trakcie operacji oszczędzających). W pierwszym z wymienionych zastosowań proponowana metoda przynosi najwięcej korzyści.

Czy sonda była testowana w warunkach klinicznych?

Nasza sonda onkologiczna była kilkukrotnie badana klinicznie na kilkuset pacjentach. Badania pokazały, że jej zastosowanie umożliwia poprawną identyfikację tkanek nowotworowych. Czułość i specyficzność stanowiły odpowiednio 93% i 87% (193 próbki pobrane od 70 pacjentów). Pokazaliśmy tym samym, że stworzyliśmy precyzyjne i łatwe w użyciu urządzenie do śródoperacyjnego lokalizowania nowotworów piersi.

Dlaczego ONCOscanner?

Sonda onkologiczna ONCOscanner odpowiada na wzrastające zapotrzebowanie na urządzenia zdolne do śródoperacyjnego rozpoznawania pobranych tkanek, w szczególności podczas chirurgicznych zabiegów usunięcia raka piersi.

Z roku na rok odnotowuje się coraz większą liczbę zachorowań na nowotwory piersi. Rocznie diagnozuje się na świecie około 1,7 mln nowych przypadków. Rak piersi stanowi wśród kobiet 25% wszystkich nowotworów i jest piątą najczęstszą przyczyną zgonów o podłożu nowotworowym (ponad 500 tys. zgonów rocznie). Jednocześnie wzrasta postęp w diagnostyce i ilość badań przesiewowych na masową skalę, dzięki czemu rośnie liczba nowotworów zdiagnozowanych na wczesnych etapach rozwoju, co sprzyja wzrostowi liczby operacji leczenia nowotworów piersi metodą oszczędzającą.

Im bardziej precyzyjnie zostanie wykonany zabieg resekcji gruczołu piersiowego, tym mniej jest powikłań. Wiele zależy od doświadczenia i umiejętności chirurga. Usuniętą tkankę wysyła się do badania histopatologicznego, gdzie patomorfolog ocenia, czy wycięto całą zmianę nowotworową i czy margines zdrowej tkanki jest wystarczająco szeroki. Zanim jednak wycięta tkanka trafi do badania histopatologicznego, w pierwszej kolejności chirurg przeprowadzający operację dokonuje oceny poprawności wyciętej tkanki metodą wizualną i palpacyjną. Jeżeli okaże się, że komórki nowotworowe znajdują się w marginesie wyciętej tkanki, zwiększa się ryzyko nawrotu choroby nowotworowej i często stanowi powód do ponowienia zabiegu.

Reasumując, rośnie liczba zachorowań na raka piersi i jednocześnie poprawia się wczesna diagnostyka. Skutkuje to wzrostem ilości zabiegów wykonywanych metodą oszczędzającą pierś, kiedy chirurg wycina tylko guza, starając się pozostawić jak najwięcej zdrowej tkanki. Obecnie, w celu odróżnienia tkanki zdrowej i nowotworowej, korzysta się jedynie z metody wizualnej oraz palpacyjnej. ONCOscanner oferuje nowatorskie rozwiązanie, które wspiera chirurga podczas zabiegów operacji nowotworu piersi metodą oszczędzającą.

Zespół

dr hab. Kazimierz Orzechowski

Główny badacz

Dowiedz się więcej

dr n. med. Marek Rząca

Chirurg onkolog

Dowiedz się więcej

mgr inż. Stanisław Baj

Konstruktor sondy

Dowiedz się więcej

Marcin Łuczyn

CEO

Dowiedz się więcej

Współpraca

Zespół ONCOscanner związany jest naukowo z:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Dowiedz się więcej

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Chemii

Dowiedz się więcej

Zostań partnerem ONCOscanner!

Poszukujemy:

  • partnerów do dystrybucji urządzeń medycznych działających w obszarze chirurgii onkologicznej,
  • inwestorów zainteresowanych wsparciem kapitałowym naszej spółki w ramach kolejnej rundy inwestycyjnej przeznaczonej na wprowadzenie sondy na rynek.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na biuro@oncoscanner.com.

Kontakt

Dziękujemy!

Wiadomość została pomyślnie wysłana

Proszę wypełnić poniższy formularz lub napisać na adres biuro@oncoscanner.com.

Przepraszamy, nie udało się wysłać wiadomości. Jeśli błąd będzie się powtarzał proszę napisać na adres biuro@oncoscanner.com.

Onco Scanner Sp. z o.o.

al. Kasztanowa 3A
53-125 Wrocław

NIP: 8992820347

biuro@oncoscanner.com